Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Золоторудна мінералізація в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит)

Бондаренко Сергій Миколайович
Курило Сергій Ігорович
Сьомка Володимир Олексійович


Лижаченко Н.М., Бондаренко С.М., Курило С.І., Сьомка В.О., Грінченко О.В.


Досліджено золоторудну мінералізацію в контактово­метасоматичних породах Бандурківського рудопрояву, що локалізується  у межах Братського  синклінорію на  заході  Інгульського мегаблоку. Розглянуто  геологічні  умови положення рудопрояву у регіональних геолого­тектонічних структурах. Охарактеризовано основні типи вмісних порід та положення золоторудної мінералізації в розрізі глибоких свердловин. Досліджено особливості поведінки самородного золота, його типові парагенезиси та асоціації. Серед останніх — сполуки Bi, Тe, Аs (бісмутин, мальдоніт, телуриди Ві, льолінгіт, арсенопірит, нікелін, герсдорфіт та ін.), які є постійною складовою полімінеральних субмікроскопічних зростків — агрегатів із самородним золотом. За результатами мікрозондового аналізу виявлено, що переважає "скарнове" високопробне золото, а в січних тілах мікроклінових гранітів присутнє низькопробне субмікроскопічне "арсенопіритове" золото. Констатується, що у формуванні золоторудної мінералізації значну роль відіграє вуглецева речовина.
Номер журналу

2017, том 39, № 2

Ключові слова

САМОРОДНЕ ЗОЛОТО, мінеральні асоціації, рудна мінералізація, Бандурківська структура, Український щит


Сторінка
8

Вкладення