Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Мінералізація Au-As типу в докембрійських комплексах Українського щита та головні чинники її локалізації

Бондаренко Сергій Миколайович


Бондаренко С.М.


Наведено результати дослідження просторового розповсюдження рудної мінералізації золото-арсенового (Au-As) типу в ендогенних комплексах докембрію Українського щита. Вказано основні її мінералого-геохімічні особливості та чинники рудного контролю локалізації. Зроблено висновки про генезис мінералізації та її зв’язок з вуглецьвмісними протолітами в зонах гранітизації. Встановлено, що мінералізація поширена в протерозойських родовищах орогенного типу, які формувалися під час тектоно-магматичної активізації у відносно вузькому часовому інтервалі (2,15—1,8 млрд рр. тому). Золоторудні родовища переважно є полігенними і лише поєднання багатьох чинників забезпечувало оптимально сприятливі умови для розвитку зруденіння Au-As типу. Оцінено металогенічну значущість мінералізації цього типу та перспектив можливого промислового використання.
Номер журналу

2014, том 36, № 1

Ключові слова

золото, арсенопірит, золото-арсеновий тип, графітвмісні товщі, рудоконтрольні розломи


Сторінка
59

Вкладення