Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Вчена рада

Вчена рада інституту – колегіальний дорадчий орган управління науковою і науково-технічною діяльністю інституту. Головою вченої ради є за посадою директор інституту, заступниками голови – заступники директора інституту з наукової роботи, секретарем – вчений секретар інституту.

Men and women are worth the luxury replica rolex watches for US at affordable prices.

The best quality breitling replica watches US on sale feature fashion styles and high quality.

With Swiss movements, Swiss perfect fake watches UK with cheap prices are worth having!

СКЛАД

голова: О.М.Пономаренко

заступник. голови: Л.М.Степанюк

секретар: І.А.Самборська

члени: Е.Я. Жовинський, В.П.Семененко, Г.В. Артеменко, С.М. Бондаренко, Д.К. Возняк, В.О. Гаценко, О.В. Дубина, О.А. Жук, О.В. Заяць, В.М. Квасниця, С.Г. Кривдік, Н.О. Крюченко, Г.О. Кульчецька, І.В. Кураєва, А.Л. Ларіков, І.М. Лісна, О.А. Панова, І.А. Самборська,  В.В. Сукач, В.О. Сьомка, М.М. Таран, Л.Л. Томурко, В.М. Хоменко, Є.М., Д.С.Черниш, Л.В. Шумлянський, Голова (представник) РМВ, Голова (представник) ПК

  

Склад Вченої ради затверджено Постановами Бюро Відділення наук про Землю НАН України від 26.06.2018 р. (протокол №   _6__ § _50__), від 08.12.2020 р. (протокол №   _8__ § _67__), від 09.03.2021 р. (протокол №   _2__ § _32__),  від 26.05.2021 р. (протокол №   _3__ § _51__).і від 02.11.2021 р. (протокол №   _5__ § _66__).