Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Аспірантура і докторантура

 

Аспірантура

        Вступ

Правила прийому до аспірантури у 2021 р.

Положення про приймальну комісію

Зразок заяви про доступ до іспиту

Програма вступного іспиту 2021 р.

Документи подавати до 10 вересня за адресою:               м. Київ, пр-т Акад. Палладіна, 34, кімн. № 238.

Години прийому                                          щодня з 14.00 до 17.00

Контактний тел.                                          (044) 424 15 30

Угода на проживання в гуртожитку НАН України

       

      Навчання

Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма є відкритою для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції відправляти на електронну пошту vovkkaterina90@gmail.com (Вовк Катерина).

Дякуємо за Ваші пропозиції!

Проєкт освітньої програми 2021

Проєкт відкритий для обговорення та отримання зауважень і пропозицій. Всі пропозиції, зауваження, відгуки, рецензії відправляти на електронну пошту vovkkaterina90@gmail.com до 1 вересня 2021 року.

План навчального процесу

 

     Робочі програми навчальних дисциплін

1.1.3. Методологія та організація наукових досліджень

1.2.1. Мінералогія

1.2.2. Петрологія

1.2.3. Геохімія

1.2.4. Методи дослідження мінеральної речовини

2.1.1. Космiчна мiнералогiя

2.1.2. Техногенна та бiомiнералогiя

2.1.3. Спектроскопiя мiнералiв

2.1.4. Генетична мінералогія

2.1.5. Регіональна мінералогія

2.1.6. Алмазоноснiсть території України

2.2.1. Принципи класифікації магматичних порід

2.2.2. Принципи класифікації метаморфічних порід

2.2.3. Класифікація метасоматичних порід

2.2.4. Графічне відображення петрологічної інформації

2.2.5. Експериментальна петрологія

2.2.6. Геохронологічні методи дослідження

2.3.1. Геохiмiя довкiлля

2.3.2. Фактори мiграцii хімічних елементів

2.3.3. Ізотопна геологiя

2.3.4. Геохiмiчнi методи пошуків родовищ корисних копалин

2.3.5. Геохiмiя окремих елементiв

 

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

      Документи

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу в аспірантурі та докторантурі

Порядок оформлення та видачі академічних довідок аспірантам

  

     Корисна інформація

Вимоги до оформлення дисертації

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії

 

 

Докторантура

 

Інститут запрошує на навчання до докторантури. Прийом заяв та документів до 1 червня 2021 року.

Правила прийому до докторантури у 2021 році