Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Аспірантура і докторантура

 

Аспірантура

        Вступ

Правила прийому в аспірантуру на 2022 р.

Положення про приймальну комісію

Зразок заяви про доступ до іспиту

Програма вступного іспиту 2021 р.

Документи подавати до 10 вересня за адресою:               м. Київ, пр-т Акад. Палладіна, 34, кімн. № 238.

Години прийому                                          щодня з 14.00 до 17.00

Контактний тел.                                          (044) 424 15 30

Угода на проживання в гуртожитку НАН України

       

      Навчання

Освітньо-наукова програма 2021

План начального процесу 2021

Освітньо-наукова програма є відкритою для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції відправляти на електронну пошту vovkkaterina90@gmail.com (Вовк Катерина).

Дякуємо за Ваші пропозиції!

 

Освітньо-наукова програма 2020

План навчального процесу 2020

Освітньо-наукова програма 2018

План навчального процесу 2018

 

Проєкт освітньої програми 2021

Проєкт відкритий для обговорення та отримання зауважень і пропозицій. Всі пропозиції, зауваження, відгуки, рецензії відправляти на електронну пошту vovkkaterina90@gmail.com до 1 вересня 2021 року.

     Робочі програми навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки

1.1.1. Іноземна мова професійного спрямування

1.1.2. Філософія науки та культури

1.1.3. Методологія та організація наукових досліджень

Цикл професійної підготовки

1.2.1. Мінералогія

1.2.2. Петрологія

1.2.3. Геохімія

1.2.4. Методи дослідження мінеральної речовини

Вибіркові компоненти

Блок вибіркових дисциплін "Мінералогія"

2.1.1. Космiчна мiнералогiя

2.1.2. Техногенна та бiомiнералогiя

2.1.3. Спектроскопiя мiнералiв

2.1.4. Генетична мінералогія

2.1.5. Регіональна мінералогія

2.1.6. Алмазоноснiсть території України

Блок вибіркових дисциплін "Петрологія"

2.2.1. Класифікація магматичних порід

2.2.2. Класифікація метаморфічних порід

2.2.3. Класифікація метасоматичних порід

2.2.4. Графічне відображення петрологічної інформації

2.2.5. Експериментальна петрологія

2.2.6. Геохронологічні методи дослідження

Блок вибіркових дисциплін "Геохімія"

2.3.1. Геохiмiя довкiлля

2.3.2. Фактори мiграцii хімічних елементів

2.3.3. Ізотопна геологiя

2.3.4. Геохiмiчнi методи пошуків родовищ корисних копалин

2.3.5. Геохiмiя окремих елементiв

 

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності

 

      Документи

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Положення про організацію освітнього процесу в аспірантурі та докторантурі

Порядок оформлення та видачі академічних довідок аспірантам

Кодекс академічної доброчесності

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій  

     

      Корисна інформація

Вимоги до оформлення дисертації

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії

 

     Академічна мобільність

Ресурси для пошуку зарубіжних грантів

Україна в програмі Erasmus+

 

Докторантура

 

Інститут запрошує на навчання до докторантури. Прийом заяв та документів до 1 червня 2021 року.

Правила прийому до докторантури у 2021 році