Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Аспірантура і докторантура

 

Аспірантура

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Вступ до аспірантури

Правила прийому в аспірантуру на 2022 р.

Положення про приймальну комісію

Зразок заяви про доступ до іспиту

Програма вступного іспиту 2021 р.

Документи подавати до 10 вересня за адресою:              

м. Київ, пр-т Акад. Палладіна, 34, кімн. № 238.

Години прийому                                          щодня з 14.00 до 17.00

Контактний тел.                                          (044) 424 15 30

Угода на проживання в гуртожитку НАН України

       

      Навчання

Освітньо-наукова програма 2021      План начального процесу 2021

Освітньо-наукова програма є відкритою для обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції відправляти на електронну пошту vovkkaterina90@gmail.com (Вовк Катерина).

Дякуємо за Ваші пропозиції!

 

Освітньо-наукова програма 2020       План навчального процесу 2020

Освітньо-наукова програма 2018       План навчального процесу 2018

 

Проєкт освітньої програми 2021

Проєкт відкритий для обговорення та отримання зауважень і пропозицій. Всі пропозиції, зауваження, відгуки, рецензії відправляти на електронну пошту vovkkaterina90@gmail.com до 1 вересня 2021 року.

 

     Робочі програми навчальних дисциплін

 

Цикл загальної підготовки

1.1.1. Іноземна мова професійного спрямування

1.1.2. Філософія науки та культури

1.1.3. Методологія та організація наукових досліджень

 

Цикл професійної підготовки

1.2.1. Мінералогія

1.2.2. Петрологія

1.2.3. Геохімія

1.2.4. Методи дослідження мінеральної речовини

 

Вибіркові компоненти

Блок вибіркових дисциплін "Мінералогія"

2.1.1. Космiчна мiнералогiя

2.1.2. Техногенна та бiомiнералогiя

2.1.3. Спектроскопiя мiнералiв

2.1.4. Генетична мінералогія

2.1.5. Регіональна мінералогія

2.1.6. Алмазоноснiсть території України

 

Блок вибіркових дисциплін "Петрологія"

2.2.1. Класифікація магматичних порід

2.2.2. Класифікація метаморфічних порід

2.2.3. Класифікація метасоматичних порід

2.2.4. Графічне відображення петрологічної інформації

2.2.5. Експериментальна петрологія

2.2.6. Геохронологічні методи дослідження

 

Блок вибіркових дисциплін "Геохімія"

2.3.1. Геохiмiя довкiлля

2.3.2. Фактори мiграцii хімічних елементів

2.3.3. Ізотопна геологiя

2.3.4. Геохiмiчнi методи пошуків родовищ корисних копалин

2.3.5. Геохiмiя окремих елементiв

 

      Документи

Положення про організацію освітнього процесу в аспірантурі та докторантурі

Порядок оформлення та видачі академічних довідок аспірантам

Кодекс академічної доброчесності

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення щодо можливостей інклюзивної освіти

Положення про порядок реалізації права на вільний вибір дисциплін

Положення про наукового керівника здобувача ступеню вищої освіти третього рівня (доктор філософії)

 

      Корисна інформація

Вимоги до оформлення дисертації

Опублікування результатів дисертації

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Порядок присудження ступеня доктора філософії (постанова Кабміну)

 

     Академічна мобільність

Ресурси для пошуку зарубіжних грантів

Україна в програмі Erasmus+

 

Наші аспіранти

ПІБ аспіранта Відділ Курс Науковий керівник
1.     Гулько Володимир Володимирович  Геохімії ізотопів і мас-спектрометрії 4 Пономаренко Олександр Миколайович
2.     Довбиш Людмила Сергіївна  Геології та геодинаміки докембрію 4 Артеменко Геннадій Володимирович
3.     Котенко Максим Сергійович Геології і геохімії рудних родовищ 3 Сукач Віталій Васильович
4.     Нестеренко Олексій Геннадійович Проблем алмазоносності 1 Квасниця Віктор Миколайович
5.     Цимбал Олександра Юріївна Петрології 3 Кривдік Степан Григорович

Наші Викладачі дисциплін

Назва навчальної дисципліни, практики ПІБ викладача
1.

Методологія та організація наукових досліджень

Степанюк Л.М.
2. Геохімія

Жовинський Е.Я.

Крюченко Н.О.

3. Петрологія

Кривдік С.Г.

4. Мінералогія Павлишин В.І.
5. Методи дослідження мінеральної речовини Дудік О.М.
6. Космічна мінералогія Семененко В.П.
7. Біологічна мінералогія та техногенна мінералогія Павлишин В.І.
8. Генетична мінералогія

Кульчецька Г.О.

9. Регіональна мінералогія України

Кульчецька Г.О.

10. Алмазоносність території України Квасниця В.М.
11. Класифікація магматичних порід Кривдік С.Г.
12. Класифікація метаморфічних порід Кривдік С.Г.
13. Класифікація метасоматичних порід Сьомка В.О.
14. Графічне відображення петрологічної інформації Шнюкова К.Є.
15. Методи петрологічних досліджень Шнюкова К.Є.
16. Геохронологічні методи дослідження Артеменко Г.В.
17. Геохімія довкілля

Крюченко Н.О.

Кураєва І.В.

18. Фактори міграції хімічних елементів

Кураєва І.В.

19. Ізотопна геологія

Пономаренко О.М.,

Степанюк Л.М.

20.

Геохімічні методи пошуку

родовищ корисних копалин

Жовинський Е.Я.
21. Геохімія окремих елементів Злобіна К.С.
22. Спектроскопія мінералів Таран М.М.

 

Випускники аспірантури ІГМР НАН України

2016-2021 рр.

ПІБ Спеціальність Керівник Робота після аспірантури Захист кандидатської дисертації
Вовк (Слиш) Катерина В'ячеславівна 04.00.02 Самчук А.І. ІГМР 2018
Матвієнко Олександра Валеріївна 04.00.02 Кураєва І.В. Управління освіти Шосткинської міської ради Сумської обл.  
Коваленко Олександр Олександрович 04.00.02 Пономаренко О.М. ІГМР  
2017
Герасимець Ірина Миколаївна 04.00.20 Кульчецька Г.О. ІГМР 2019
Антоненко (Савченко) Тетяна Сергіївна 04.00.20 Брик О.Б. ІГМР 2019
Луньов Євген Сергійович 04.00.08 Кривдік С.Г. ІГМР 2017
2018
Пономар Віталій Павлович 04.00.20 Брик О.Б. ІГМР 2019
Ріпенко Василь Васильович 04.00.20 Хоменко В.М. ІГМР Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "УКРОРГСИНТЕЗ"  
Шевела Артем Юрійович 04.00.02 Шумлянський Л.В. Національний науково-природничий музей НАН України  
2019
Випуску не було
2020
Стич Оксана Ігорівна 04.00.02 Кураєва І.В. ІГМР  
2021
Випуску не було

     

Докторантура

Інститут запрошує на навчання до докторантури. Прийом заяв та документів до 1 червня 2022 року.

Правила прийому