Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Комітет по метеоритах

Комітет по метеоритах (КМЕТ) Академії наук України заснований В. І. Вернадським у 1938 р. Організація збору метеоритів на території України і популяризація знань про них сприяли активному поповненню метеоритної колекції Науково-природничого музею АН України, яка була створена у 1937 р. П. Й. Сушицьким. Системне вивчення хімічного і мінерального складу метеоритів та їх фізичних властивостей лягло в основу низки наукових статей, а також захисту кандидатських дисертацій П. Й. Сушицьким "Каменные метеориты Украины" та О. М. Алєксєєвою "Физические свойства каменных метеоритов и некоторых магматических горных пород". Завдяки академікам Є. К. Лазаренку, М. П. Семененку та Е. В. Соботовичу осередком метеоритики, космічної мінералогії та космохімії став Інститут геохімії і фізики мінералів (тепер Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) організований у 1969 р.

На даний час до складу КМЕТ НАН України входить 12 чоловік, більшість з яких є співробітниками відділу космоекології та космічної мінералогії ІГМР НАН України і професійно займаються пошуком, збором та дослідженням метеоритів.

КМЕТ надає експертні висновки щодо космічної природи зразків, проводить численні зустрічі та консультації з населенням з питань діагностики нових зразків ймовірних метеоритів, характерних ознак метеоритів, їх будови, складу та походження, а також надає рекомендації щодо організації пошуку та збору метеоритів у польових умовах. Співробітники КМЕТ пропагандують знання про метеорити через газети і журнали, радіо, телебачення, на тематичних лекціях у школах, училищах, астрономічних обсерваторіях в Україні, а також в наукових установах Франції, США та Німеччини.

Голова КМЕТ член-кореспондент НАН України В. П. Семененко є куратором метеоритної колекції Національного науково-природничого музею НАН України.

КМЕТ НАН України забезпечує рівноцінний обмін метеоритами з музеями і науковими установами світу, такими як Національний музей природознавства Франції, Британський національний музей природознавства, Смітсонівський Інститут США, Інститут планетології в Мюнстері (ФРН), а також з приватними колекціонерами з метою розширення метеоритної колекції ННПМ НАН України.

Члени КМЕТ проводять численні зустрічі з населенням із всіх областей України та надають консультативні послуги з питань діагностики зразків метеоритів (характерних ознак, будови, складу та походження).