Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Розробки інституту

№ з/п Назва розробки
1. Методика комплексної оцінки і картування стану довкілля техногенно забруднених урбанізованих територій
2. Критерії розробки заходів щодо відтворення порушених екосистем на постпірогенних грунтах
3. Надкритичні СО2 флюїдні нанотехнології медичного та сільськогосподарського призначення
4. Результати мінералогічних досліджень мінералізації навколорудних метасоматитів Станкуватського та Полохівського рудних полів
5. Виділені перспективні флюоритоносні площі Подільського Придністров’я для комплексного видобутку флюорит-поліметалічих та рідкіснометально-флюоритових руд
6. Нові підходи до виробництва високоякісних, конкурентоздатних залізорудних концентратів з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів з бідних окиснених залізних руд та з високодисперсної залізорудної сировини
7. Рекомендації щодо використання теплових насосів для забезпечення гарячого водопостачання шахти «Степова» та технологічна схема дослідної теплонасосної установки, що утилізує тепло шахтних вод
8. Сконструйовано і проведено тестування однопроменевого автоматизованого оптичного мікроспектрофотометра для вимірювання поляризованих спектрів поглинання мінералів в діапазоні 280 – 2500 нм