Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Багмут Микола Миколайович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Бельський Володимир Миколайович Відділ регіональної та генетичної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Бондаренко Сергій Миколайович Відділ геології і геохімії рудних родовищ старший науковий співробітник кандидат геологічних наук

старший науковий співробітник

Бондаренко Олена Борисівна Відділ геології і геохімії рудних родовищ провідний інженер