Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Черниш Дарія Сергіївна Відділ регіональної та генетичної мінералогії завідувач відділу кандидат геологічних наук
Черевко Юрій Іванович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії провідний інженер