Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Дмитренко Костянтин Едуардович Відділ пошукової та екологічної геохімії молодший науковий співробітник
Довбуш Тетяна Іллівна Відділ радіогеохронології науковий співробітник
Донський Микола Олександрович Відділ геології і геохімії рудних родовищ старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Дудік Олексій Маркович Відділ геології та геодинаміки докембрію старший науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Дудченко Наталія Олександрівна Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії провідний науковий співробітник доктор геологічних наук

старший науковий співробітник

Довбиш Людмила Сергіївна Відділ геології та геодинаміки докембрію аспірант