Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Галемський Павло В’ячеславович Відділ геологічних та геохімічних досліджень молодший науковий співробітник
Гаценко Віра Олексіївна Відділ петрології старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Гіріч Аеліта Леонідівна Відділ космоекології і космічної мінералогії старший науковий співробітник кандидат геологічних наук

старший науковий співробітник

Гоголев Костянтин Ігорович Відділ геології та геодинаміки докембрію молодший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Гречанівський Олексій Євгенович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії старший науковий співробітник кандидат фізико-математичних наук
Гречановська Олена Євгенівна Відділ регіональної та генетичної мінералогії старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Гурненко Аніліна Іванівна Відділ геології та геодинаміки докембрію молодший науковий співробітник
Горошко-Кулішова (Мамчин) Анна Миколаївна Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії аспірант
Гордієнко (Панаіт) Еліна Вікторівна Відділ пошукової та екологічної геохімії молодший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Гулько Володимир Володимирович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії аспірант
Гурін Володимир Григорович Відділ геології та геодинаміки докембрію молодший науковий співробітник