Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Хоменко Володимир Михайлович Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник