Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Іваницька Надія Петрівна Науково-організаційний відділ провідний інженер
Іваницький Володимир Павлович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Ільченко Катерина Олександрівна Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Ісаков Леонід Васильович Відділ геології і геохімії рудних родовищ старший науковий співробітник доктор геологічних наук