Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Калініченко Анатолій Михайлович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Калініченко Олена Анатоліївна Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії старший науковий співробітник кандидат фізико-математичних наук

старший науковий співробітник

Калініченко Тетяна Геннадіївна Відділ геології і геохімії рудних родовищ молодший науковий співробітник
Канунікова Лідія Іванівна Відділ геології і геохімії рудних родовищ молодший науковий співробітник
Квасниця Віктор Миколайович Відділ проблем алмазоносності завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук

професор

Кичань Наталія Володимирівна Відділ космоекології і космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Коваленко Олександр Олександрович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії молодший науковий співробітник
Козар Микола Антонович Відділ геологічних та геохімічних досліджень старший науковий співробітник кандидат геологічних наук
Коновал Наталія Михайлівна Відділ петрології науковий співробітник кандидат геологічних наук
Коромисліченко Таїсія Іванівна Відділ космоекології і космічної мінералогії провідний інженер
Котвіцька Ірина Миколаївна Відділ радіогеохронології науковий співробітник
Кривдік Степан Григорович Відділ петрології провідний науковий співробітник доктор геолого-мінералогічних наук

професор

Крюченко Наталія Олегівна Відділ пошукової та екологічної геохімії завідувач відділу доктор геологічних наук

професор

Кульчицька Ганна Олександрівна Відділ регіональної та генетичної мінералогії головний науковий співробітник доктор геологічних наук

старший науковий співробітник

Кураєва Ірина Володимирівна Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії завідувач відділу доктор геологічних наук

професор

Кухар Михайло Володимирович Відділ пошукової та екологічної геохімії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Кушнір Сергій Володимирович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник
Коваленко Наталія Олександрівна Відділ радіогеохронології молодший науковий співробітник
Котенко Максим Сергійович Відділ геології і геохімії рудних родовищ аспірант
Кошлякова Тетяна Олексіївна Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії старший науковий співробітник кандидат геологічних наук