Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Моргун В’ячеслав Григорович Відділ петрології науковий співробітник кандидат геологічних наук
Мороз Володимир Сергійович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник