Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Огар Тетяна Вікторівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Овсієнко Володимир Володимирович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії молодший науковий співробітник