Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Павлишин Володимир Іванович Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук

професор

Павлюк Олександра Вячеславівна Відділ проблем алмазоносності науковий співробітник кандидат геологічних наук
Панова Олена Анатоліївна Відділ геологічних та геохімічних досліджень провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Пономаренко Олександр Миколайович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії завідувач відділу доктор геологічних наук

академік НАН України, професор

Проскурко Любов Іванівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії молодший науковий співробітник
Павлов Геннадій Геннадійович Відділ проблем алмазоносності старший науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

доцент