Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Сплодитель Анастасія Олегівна Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії докторант кандидат географічних наук
Самборська Ірина Анатоліївна Дирекція вчений секретар інституту кандидат геологічних наук

старший науковий співробітник

Семененко Віра Пантелеївна Відділ космоекології і космічної мінералогії завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук

член-кореспондент НАН України. професор

Скобін Володимир Тимофійович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії молодший науковий співробітник
Соломатіна Лариса Олександрівна Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського молодший науковий співробітник
Стадник Володимир Олексійович Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії науковий співробітник
Степанюк Леонід Михайлович Відділ радіогеохронології завідувач відділу доктор геологічних наук

член-кореспондент НАН України, професор

Сукач Віталій Васильович Відділ геології і геохімії рудних родовищ завідувач відділу доктор геологічних наук
Сьомка Володимир Олексійович Відділ геології і геохімії рудних родовищ головний науковий співробітник доктор геологічних наук

старший науковий співробітник

Сьомка Людмила Василівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник
Смоляр Анатолій Сергійович Відділ геології та геодинаміки докембрію старший науковий співробітник кандидат технічних наук