Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Сплодитель Анастасія Олегівна Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії науковий співробітник кандидат географічних наук
Самборська Ірина Анатоліївна Дирекція вчений секретар інституту кандидат геологічних наук

старший науковий співробітник

Семененко Віра Пантелеївна Відділ космоекології і космічної мінералогії завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук

член-кореспондент НАН України. професор

Сєтая Лариса Дмитрівна Відділ геологічних та геохімічних досліджень старший науковий співробітник
Скобін Володимир Тимофійович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії молодший науковий співробітник
Соломатіна Лариса Олександрівна Відділ мінералогічний музей імені академіка В.І.Вернадського молодший науковий співробітник
Стадник Володимир Олексійович Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії науковий співробітник
Степанюк Леонід Михайлович Відділ радіогеохронології завідувач відділу доктор геологічних наук

член-кореспондент НАН України, професор

Сукач Віталій Васильович Відділ геології і геохімії рудних родовищ завідувач відділу доктор геологічних наук

старший дослідник

Сьомка Володимир Олексійович Відділ геології і геохімії рудних родовищ головний науковий співробітник доктор геологічних наук

старший науковий співробітник

Сьомка Людмила Василівна Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник
Снісар Віктор Петрович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії завідувач відділу кандидат геолого-мінералогічних наук
Смоляр Анатолій Сергійович Відділ геології та геодинаміки докембрію старший науковий співробітник кандидат технічних наук
Сухініна Олена Володимирівна Відділ геологічних та геохімічних досліджень науковий співробітник
Стрекозов Сергій Микитович Відділ геологічних та геохімічних досліджень провідний інженер