Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Швайка Ірина Анатоліївна Відділ геології та геодинаміки докембрію науковий співробітник кандидат геологічних наук
Шунько Валентина Володимирівна Відділ петрології провідний інженер
Ширінбекова Світлана Нурахмедівна Відділ космоекології і космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Шкуренко Кирило Олександрович Відділ космоекології і космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук
Шнюкова Катерина Євгенівна Відділ петрології завідувач відділу доктор геологічних наук

старший науковий співробітник

Шумлянский Леонід Владиславович Відділ радіогеохронології провідний науковий співробітник доктор геологічних наук

старший науковий співробітник

Шевченко Ігор Веніамінович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії старший науковий співробітник кандидат хімічних наук
Швайка Ігор Дмитрович Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії молодший науковий співробітник