Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Таран Михайло Миколайович Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Таращан Аркадій Миколайович Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів провідний науковий співробітник доктор геолого-мінералогічних наук

доцент

Томурко Людмила Леонідівна Відділ петрології старший науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Ткачук Світлана Юріївна Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії провідний інженер
Таращан Алла Якимівна Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів провідний інженер