Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Таран Михайло Миколайович Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук

старший науковий співробітник

Таращан Аркадій Миколайович Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів провідний науковий співробітник доктор геолого-мінералогічних наук

доцент

Томурко Людмила Леонідівна Відділ петрології старший науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук старший науковий співробітник
Ткаченко Дмитро Миколайович Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії провідний інженер
Ткачук Світлана Юріївна Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії провідний інженер
Таращан Алла Яківна Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів провідний інженер