Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Яськевич Тетяна Богданівна Відділ радіогеохронології науковий співробітник кандидат геологічних наук