Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Вчене звання
Жовинський Едуард Якович Відділ пошукової та екологічної геохімії головний науковий співробітник доктор геолого-мінералогічних наук

член-кореспондент НАН України, професор

Жук Олена Анатоліївна Відділ пошукової та екологічної геохімії старший науковий співробітник кандидат геологічних наук

старший науковий співробітник