Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Міжнародні проекти


№ з/п Назва проекту
1. Міжнародний проект GSEU (Геологічна служба для Європи), 2022-2026 р.р.