Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Спеціалізована вчена рада

Наказом Атестаційної колегії МОН України від 04.03.2020 № 387 в Інституті створено спеціалізовану вчену раду Д 26.203.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальностями  04.00.02  "Геохімія",  04.00.08 "Петрологія",  04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" строком до 31 грудня 2020 року.

Рішенням МОН України від 22 липня 2020 р. № 946 «Про внесення змін до наказів міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» здобувачі наукових ступенів кандидата і доктора наук зможуть захистити свої доробки та отримати відповідний диплом до 15 травня 2021 р.

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 608 «Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167» Спеціалізованій Вченій раді Д 26.203.01 при Інституті продовжено право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук зі спеціальностей: 04.00.02 – геохімія, 04.00.08 – петрологія, 04.00.20 – мінералогія, кристалографія строком до 31 грудня 2021 року.

 

Склад

спеціалізованої вченої ради

Посада Прізвище, ім'я, по-батькові Місце основної роботи Спеціальність у раді
Голова ради Пономаренко Олександр Миколайович Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.02
Заступник голови Степанюк Леонід Михайлович Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.02
Вчений секретар Швайка Ірина Анатоліївна Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.02
Член ради Артеменко Геннадій Володимирович Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.02
Член ради Деревська Катерина Ігорівна Національний університет "Києво-Могилянська академія" 04.00.20
Член ради Долін Віктор Володимирович ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України" 04.00.02
Член ради Дубина Олександр Володимирович Київський національний університет імені Тараса Шевченка 04.00.08
Член ради Жовинський Едуард Якович Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.02
Член ради Загнітко Василь Миколайович Київський національний університет імені Тараса Шевченка 04.00.08
Член ради Квасниця Віктор Миколайович Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.20
Член ради Ковальчук Мирон Степанович Інститут геологічних наук НАН України 04.00.20
Член ради Кривдік Степан Григорович Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.08
Член ради Кульчецька Ганна Олександрівна Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.20
Член ради Митрохин Олександр Валерійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка 04.00.08
Член ради Павлишин Володимир Іванович Київський національний університет імені Тараса Шевченка 04.00.20
Член ради Семененко Віра Пантелеївна Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.20
Член ради Сукач Віталій Васильович ІІнститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України 04.00.08
Член ради Сьомка Володимир Олексійович Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.08
Член ради Таран Михайло Миколайович Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.20
Член ради Шеремет Євген Михайлович Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України 04.00.08