Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю

Пономар Віталій Павлович
Дудченко Наталія Олександрівна
Брик Олександр Борисович
Алексейцев Юрій Олександрович


Пономар В.П., Дудченко Н.О., Брик О.Б., Овсієнко В.В., Алексєйцев Ю.О., Черевко Ю.І.


Вивчено процес відновлення  гематиту до магнетиту в  атмосфері монооксиду вуглецю в діапазоні  температури 300—700  °С  та  часу  термообробки  10—60  хв.  створено  експериментальну  установку,  за  допомогою  якої  було здійснено  перетворення  гематиту  на магнетит,  а  також  визначено  оптимальні  режими  роботи  цієї  установки. Вихідний  зразок  представлений  гематитовим  кварцитом  (криворізький  залізорудний  басейн),  складається,  в основному, з гематиту і домішок кварцу. методом рентгенофазового аналізу показано, що відновлення гематиту протягом 60 хв за температури 400—600 °С призводить до утворення магнетиту, а за температури 700 °Сс — магнетиту разом із вюститом. За допомогою магнітометрії визначено, що намагніченість насичення починає збільшуватися вже за температури 300 °С. максимальні значення намагніченості насичення характерні для експериментів, які були проведені за температури 500—700  °С протягом 40 хв. Збільшення часу термообробки до 50—60 хв або не призводить до зміни намагніченості (500—600 °С), або спричиняє  її зменшення (700 °С) у зв’язку з утворенням парамагнітного вюститу. кінетичний аналіз показав, що отримані дані описуються за допомогою рівняння Аврамі-Єрофєєва, що передбачає обмеження швидкості реакції процесами зародкоутворення та росту зародків. енергія активації процесу склала приблизно 33 кДж/моль. отримані результати є важливими для з’ясування механізмів окисно-відновних  реакцій  оксидів  заліза  і  для  удосконалення  та  розробки  методів  збагачення  залізорудних концентратів.
Номер журналу

2017, том 39, № 1

Ключові слова

залізні руди, гематит, Магнетит, магнітометрія, рентгенофазовий аналіз, кінетика твердофазових перетворень


Сторінка
36

Вкладення