Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Хмільницький рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування (Український щит)

Бондаренко Сергій Миколайович
Степанюк Леонід Михайлович
Карли Захар Вадимович
Сьомка Володимир Олексійович
Донський Микола Олександрович
Сьомка Людмила Василівна


Бондаренко С.М., Степанюк Л.М., Карли З.В., Сьомка В.О., Донський М.О., Сьомка Л.В


У десятки разів вищий від кларкового для кристалічних порід Українського щита (УЩ) вміст урану встановлений в апліт-пегматоїдних двопольовошпатових гранітах та в апопегматитових кремній-калієвих метасоматитах Хмільницького рудопрояву. В графітвмісних гранат-біотитових гнейсах вміст урану перевищує кларк УЩ майже удвічі, що  характерно  також  для  Заваллівського  уранового  рудопрояву. Виділено  два  основні  типи  рудних  асоціацій. Перша — акцесорна мінералізація в апліт-пегматоїдних двопольовошпатових гранітах, представлена апатитом, цирконом, монацитом  і уранінітом-І. Друга — накладена  гідротермально-метасоматична мінералізація в зонах катаклазу пегматитів і аплітів, представлена рідкісноземельно-торій-урановою (циркон + монацит + уранініт + отеніт), оксидною (ільменіт + анатаз + рутил + гідрооксиди заліза) та сульфідною (піротин + пірит + халькопі-рит + галеніт + молібденіт). Установлено, що ранній акцесорний уранініт-І характеризується підвищеним вміс-том торію і трапляється в апліт-пегматоїдних гранітах. Більш пізній уранініт-ІІ з пониженим вмістом торію є ти-повим  мінералом  кремній-калієвих  метасоматитів.  TR-Th-U  мінералізація  Хмільницького  рудопрояву  за мінералого-гео хімічними особливостями належить до калій-уранового генетичного типу, значно поширеного в межах Дністровсько-Бузького й Інгульського мегаблоків УЩ та міжблокових шовних зон.
Номер журналу

2015, том 37, № 4

Ключові слова

Хмільницький рудопрояв, ВІК, мінералогя, геохімія, ЦИРКОН, Монацит, уранініт, отеніт


Сторінка
106

Вкладення