Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Про метаморфогенно-гідротермальну природу родовищ золоторудних формацій Українського щита


Павлунь М.М.      


Розглянуто особливості фізико-хімічного перебігу процесів формування золоторудних родовищ Українського щита на підставі реконструкції низки термобарогеохімічних ознак та параметрів флюїдного режиму мінералоутворення. Встановлено їхню метаморфогенно-гідротермальну природу. Про це свідчить найбільш високобаричний (до гіпербаричного) тиск мінералоутворення (300—350 МПа), субізохоричний тренд перебігу процесів на генотипних об’єктах, високий ступінь термостатування (від 3—5 до 8—10 °С/100 м), висока густина діоксиду вуглецю у флюїдах (до 1,02 г/см3), украй повільний (стиснений) процес часткової та повної гомогенізації (гетерогенізації) інклюзивів тощо.
Номер журналу

2015, том 37, № 3

Ключові слова

ФЛЮЇДНІ ВКЛЮЧЕННЯ, золотоконцентрувальні палеогідросистеми, ступінь термостатування, золото, Український щит


Сторінка
98

Вкладення