Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Перетворення природних оксидів та гідроксидів заліза з антиферомагнітною структурою в феримагнітні оксиди заліза термічним відновленням іонів заліза крохмалем

Пономаренко Олександр Миколайович
Іваницький Володимир Павлович
Брик Олександр Борисович
Дудченко Наталія Олександрівна


Пономаренко О.М., Іваницький В.П., Брик О.Б., Дудченко Н.О., Польшин Е.В.


За допомогою методів РФА, магнітних вимірів та мессбауерівської спектроскопії досліджено перетворення (омагнічування) гематиту та гетиту — мінеральних складових окиснених залізних руд — у магнетит шляхом їх термічної обробки в діапазоні температури 300—650 °С у присутності крохмалю. Процеси омагнічування вивчені на прикладі багатої залізослюдко-мартитової руди та бурого залізняку із криворізьких родовищ. Два зразки були представлені сумішшю кварцу і гематиту, третій — кварцу, гематиту і гетиту. Присутність антиферомагнітних мінералів в окиснених залізних рудах істотно знижує рентабельність їх використання для виготовлення рудних концентратів, а також погіршує екологічні проблеми залізорудних регіонів через збільшення об’єму відходів. Показано можливість ефективного перетворення мінералів з антиферомагнітною структурою в магнетит. Вихід реакції перетворення залежить від співвідношення мінеральних складових у вихідній сировині та активності кожної із них у реакції відновлення іонів Fe3+. Гетит, порівняно з гематитом, характеризується меншою енергією активації реакції відновлення Fe3+ в його структурі. Результати можуть бути використані під час розробки ефективних технологій збагачення залізних руд для виготовлення рудних концентратів.
Номер журналу

2014, том 36, № 3

Ключові слова

мессбауерівська спектроскопія, окиснені залізні руди, відновлення Fe3+ в присутності крохмалю, перетворення гематиту і гетиту в магнетит, енергія активації, технологія збагачення залізних руд


Сторінка
92

Вкладення