Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Акімова Оксана Ростиславівна


Посада
молодший науковий співробітник
Відділ
Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії

 

Основні напрями наукової діяльності: геохімія природних вод

Бібліографія:

  1. Кураєва І.В., Акімова О.Р., Стадник В.О. Еколого-геохімічна характеристика поверхневих вод м. Києва / Еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля України, К. 2012. – С. 47-68.
  2. Акімова О.Р., Кураєва І.В.. Злобіна К.С. Літологічна характеристика і геохімічний розподіл важких металів у поверхневих водах і донних відкладах Київського мегаполісу / О.Р. Акімова, І.В. Кураєва. К.С. Злобіна // Екологія і природокористування. – Дніпропетровськ, 2013. – Випуск 17. – С. 98-104.
  3. Кураєва І.В., Акімова О.Р.  Кроїк, Г.А.  Літолого-геохімічні особливості розподілу важких металів у донних відкладеннях Київського мегаполісу / // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Геологія. Географія» Вип. №15, 2013. – С. 91-97.
  4. Акімова О.Р. Оцінка ступеню забруднення важкими металами водойм м. Києва /О.Р. Акімова, І.В.Кураєва: Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. № 9, 2015, – С. 37-43. Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. № 9, 2015, – С. 37-43.
  5. Акимова О.Р. Литологические особенности донных обложений г. Киева и формы нахождения в них тяжелых металлов / К.Р. Акимова, И.В. Кураева, А.И. Самчук, Е.В. Вовк // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. – 2015. – №6(7). – С. 15-24.
  6. Самчук А.І., Вовк К.В., Акімова О.Р. Форми знаходження важких металів у грунтах зон екологічного ризику м.Києва. Геохімія та рудоутворення. Вип. 35, 2015, – С. 63–68.
  7. Акімова О.Р., Кураєва І.В., Самчук А.І. Оцінка ступеню забруднення важкими металами водойм м. Києва / О.Р. Акімова, І.В.Кураєва, А.І.Самчук // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. – 2016. – Вип. 9. – С. 37-43.Акімова О.Р. Літолого-геохімічні дослідження донних відкладів м. Києва та їх екологічна оцінка / О.Р. Акімова, І.В. Кураєва // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 19-20 березня 2015 р. – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 15-18.
  8. Кураєва І.В. Деякі аспекти мікроелементного складу поверхневих вод м. Києва / І.В. Кураєва, О.Р. Акімова: матеріали V Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю [«Екологія/Ecology-2015»] (Вінниця, 23‑26 вересня 2015 р.), 2015. – С. 74.
  9. Акімова О.Р., Кураєва І.В. Еколого-геохімічний стан донних відкладів Київського мегаполісу. Теоретичні та прикладні проблеми безпеки соціально-економічних проблем /О.Р. Акімова, І.В.Кураєва // Теоретичні та прикладні проблеми безпеки соціально-економічних проблем: тези Першої Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: - 2016 – С.13-14..