Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Великанова Ольга Юріївна


Посада
молодший науковий співробітник
Відділ
Відділ петрології

Основні напрями наукової діяльності: Петрологія мафіт-ультрамафітів УЩ

E-mail:  olgavelikanova1@rambler.ru

Бібліографія:

1) Великанова О.Ю. Петрохимические особенности базит-ультрабазитовДевладовской зоны (Среднее Приднепровье) // Геохімія та рудоутворення. – 2004. – № 22, – С.84-86.

2) Великанова О.Ю., Бондаренко И.Н. Керсутит как индикатор взаимодействия ультраосновного состава с гранитами (на примере Девладовской дайки, Среднее Приднепровье) // В кн.: Щелочной магматизм Земли и его рудоносность. – Киев, 2007. – С. 24-25.

3) Великанова О.Ю. О находке керсутита в ультрабазитахДевладовской дайки (Среднее Приднепровье) //Геохімія та рудоутворення. – Київ, 2007. – №  25. – С.

4 ) Кулиш Е.А., Покалюк В.В, Яценко В.Г., Великанова О.Ю. Вулканизм и седиментогенез зеленокаменного этапа раннедокембрийской истории Кривбасса. – Киев, 2008. – 146 с.

best Swiss made replica watches worldwide Bestwatch.is

Official Cheap Designer Glasses & Sunglasses online:sunglasses uk

5) Великанова О.Ю. Петрология мафит-ультрамафитов Девладовской региональной зоны разломов // Дис.канд. – Киев. – 2008. – 225 с.

6) Великанова О.Ю., Великанов Ю.Ф. Деякі геологічні особливості і рудоносність ультрабазитівДевладівського масиву (СереднеПриднепровье). Вісник КНУ ім. Т. Шевченко, сер. геологія, Київ 2011, № 55, с. 34-35.

7) Великанова О.Ю. Рудоносность пород черносланцевой формации Кривбасса (Украина) // Scientificdiscussion. Section of Sciences about Earth – 2021. – № 19. – С. 35-38.