Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Сукач Віталій Васильович


Посада
завідувач відділу
Відділ
Відділ геології і геохімії рудних родовищ

Нагороди:

Грамота Комітету України з питань геології та використання надр (2000) ,

Почесна грамота та годинник: «Український Державний геологорозвідувальний інститут» (2005),

Пам’ятний знак імені Л.І. Лутугіна (2009),

Медаль В.І. Лучицького (2010).

Профілі: 56287291600

                  AAJ-2780-2020

Бібліографія

1. Ковальчук М.С., Сукач В.В., Фигура Л.А. Золотоносныекорывыветривания и аллювиальные розсипи среднегоэоценаСолонянского рудного поля // Структурно-литологическоемоделированиеосадочныхформаций /под ред. Д.П. Хрущева. – Киев: Изд. «Интерсервис», 2017. – С. 157-170.

2. Сукач В.В., Рязанцева Л.О. Комплексні золото-молібденові родовища та рудопрояви в зеленокам’яних поясах Середнього Придніпров’я Українського щита // Мінеральні ресурси України. – 2018. – № – С. 3-9.

3. Сьомка В.О., Сукач В.В., Бондаренко С.М., Карли З.В., Донський М.О. Деякі актуальні аспекти розвитку напряму рудоутворення в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України // Мінерал. журн. – 2018. – 40, № С. 14–20. DOI: 10.15407/mineraljournal.40.04.014

4. Сукач В.В., Ковальчук М.С., Вишневський А.А., Неживой С.П. Золото з рудоносних порід Гайчурської ділянки (Західне Приазов’я) // Мінерал. збірник. – 2018. – 68, Вип. 1 – С. 45-48.

5. Ковальчук М.С., Сукач В.В., Вишневський А.А. Золотоносність Варварівського і Адамівського рудних полів Верхівцевської зеленокам’яної структури // Мінерал. збірник. – 2018. – 68, Вип. 1 – С. 40-44.

6. Ковальчук М.С., Сукач В.В. Просторово-парагенетична, полігенно-поліхронна золоторудна система Солонянського рудного поля // Тектоніка і стратиграфія – 2018. – № 45. – С. 123-132.

7. Манюк В.В., Сукач В.В. Докембрійські палеовулкани Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита // Геол.-мін. вісник Криворізького нац. у-ту.– № 1-2 (39-40).– 2018 р. – С. 57-61.

8. Сукач В.В., Кривдік С.Г., Донський М.О. Наукова конференція "Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні", присвячена 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України // Мінерал. журн. – 2019. – 41, №3. – С. 93–96.

9. Сукач В.В., Кривдік С.Г., Донський М.О. Рішення наукової конференції "Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні", присвячена 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України // Мінерал. журн. – 201 – 41, №3. – С. 97–98.

10. SukachV.V.,Hrinchenko, O.V., Voloshyn, O.V., Vasiukhina, D.S.. (2019). Geological-and-structural 3-D modellingofSerhiivkacomplexAu-Modeposit (UkrainianShield) // Geoinformatics2019:Conferencepaper. DOI: 3997/2214-4609.201902072

11. Сукач В.В., Рязанцева Л., Сьомка В.О., Бондаренко С.М. Молібденова мінералізація Сергіївського Au-Mo родовища (Середнє Придніпров’я, Український щит) // Мінер. ресурси України – № 1 – 2020. – С. 3– DOI: 10.31996/mru.2020.1.3-11

12. Derevska K.I., Sukach V.V., Rudenko K.V., Spytsia R.О. Illintsimeteoritecrater – uniquegeologicalstructureinEuropeand a promisingdestinationforinternationaltourism // Journ. Geol. Geograph. Geoecology. – 2020. – V. 29. –No 4.

13. Sukach V., Hrinchenko O., Antykhovych I. andRiazantseva L. 3-D geochemical modelling of molybdenum mineralization at the East flank of Serhiivka complex Au-Mo deposit // Conf. Proceedings. Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Vol. 2020, p. 1 – 5. DOI: 10.3997/2214-4609.2020geo037

14. Гожик П.Ф., Пономаренко О.М., Маслун Н.В., Сукач В.В. Національний стратиграфічний комітет України. Геологічний журнал. 2020. No 3 (372). С. 71—80. DOI: 10.30836/igs.1025-682020.3.210999

15. Ковальчук М.С., Сукач В.В. Типоморфні особливості золота з кори вивітрювання Сурської зеленокам’яної структури // Геолог України. – № 1-2 (44-45). – 2021. – С. 135-143.

16. Lobach-Zhuchenko S.B., EgorovaYu.S., Skublov S.G., Sukach V.V.,Galankina O.L. Iron- andNickelEnrichedOlivinefromPhlogopiteHarzburgiteoftheBugGranuliteComplex (UkrainianShield) // Mineral. Journ. (Ukraine) – 2021 – Vol. 43, No. 1 – p. 16–24 DOI: 10.15407/mineraljournal.43.01.016

17. Сукач В. В., Шпильчак В. О., Грінченко О. В., Бондаренко С. М., Ісаков Л.В., Сьомка В. О. Дібровське родовище – типовий представник комплексного TR-U-Th зруденіння Приазовської металогенічної області Українського щита. // Мінеральні ресурси України. – № 1 – 2021. – С. 18-31. DOI: 10.31996/mru.2021.1.18-31

18. Сукач В.В., Бобров О.Б. Солонянське рудне поле – пріоритетний об’єкт для старту промислового видобутку золота в Україні // Мінеральні ресурси України – 2021. – № 3. – С. 3–12.DOI: 10.31996/mru.2021.3.3-12

19. Сукач В. В., Ісаков Л.В., Безвинний В.П., Шпильчак В.О. Пошуки родовищ рідкісних металів в Східноукраїнській пегматитовій області – важлива складова геологорозвідувальних робіт в Україні // Мінеральні ресурси України – 2021. – № 4. – С. 6-15.