Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Висоцький Олександр Борисович


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ радіогеохронології

Е-mail: alek.vysotsky@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: ізотопна геологія

Бібліографія:

  1. Висоцький О.Б., Довбуш Т.І., Котвіцька І.М. Кристалогенезис та вік циркону із габро осницього комплексу (Волинський мегаблок УЩ) // Геохімія та рудоутворення, № 28, 2010, с.81-83.
  2. О.Б.Висоцький, В.О.Сьомка, Л.М.Степанюк,. Т.І.Довбуш, C.М.Бондаренко. Час формування молібденітоносних порід Вирівського рудопрояву Волинського мегаблоку Українського щита. .Геохімія та рудоутворення. 2019. С. 15-22.
  3. Степанюк Л.М., Висоцький О.Б., Довбуш Т.І., Білан О.В., Коваленко Н.О. Геохронологія за цирконом і титанітом магматичних порід Осницького блоку (Український щит). Мінерал. журн. 2020. 42, №1.  С.66-75.
  4. Висоцький О.Б., Степанюк Л.М., Довбуш Т.І. Коваленко Н.О. U-Pb геохронологія за цирконом дрібнозернистих гранітів осницього комплексу (Волинський мегаблок УЩ). Геохімія та рудоутворення. 2020. С. 83-86.
  5. Висоцький О.Б. Паромівське й Видибірске родовища апатит-ільменітових руд, деякі особливості їхньої будови та рудоносності // Збірник наукових праць УкрДГРІ, 2017, № 3 с. 128-132.
  6. Висоцький О.Б., Довбуш Т.І. U-Pb вік за цирконом дрібнозернистих гранітів Осницького комплексу(Волинський мегаблок УЩ) Збірник тез наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворенню імені М.П.Семененка НАН України, 14-16 травня 2019. Том. 1, Київ  2019 С.277-278.
  7. Висоцький О.Б., Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В. U-Pb та Lu-Hf геохронологія (LA-ICP-MS) за цирконом кислих ефузивів клесівської серії (Волинський мегаблок УЩ). Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність» 22-24 вересня 2020 р, Київ, 2020. С. 20-22.