Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Сьомка Людмила Василівна


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії

 

Е-mail liudmylas26@gmail.com

Нагороди:

Ювілейна Почесна грамота Президії НАН України (2018).

Основні напрями наукової діяльності: мінералого-петрографічні дослідження гранітоїдів УЩ, підготовка до видання інформаційно-довідкової геологічної літератури

Бібліографія::

1. Есипчук К.Е., Глухов А.П., Захаров В.В., Калинин В.И., Семка Л.В. Опыт использования результатов геохимических и минералогических исследований при подготовке к изданию Госгеолкарты-200 // Матеріали IV науково-виробничої наради геологів-зйомщиків України „Геологія та питання геологічного картування і вивчення докембрійських утворень Українського щита” (8–12 жовтня 2007 р., м. Кривий Ріг). Дніпропетровськ, 2007. С. 182–184.

2. Єсипчук К.Ю., Коновал Н.М., Сьомка Л.В. Щодо достовірності хімічних аналізів гранітоїдів та їхні перерахунки на модальний мінеральний склад // Мінерал. журн. 2009. № 1. С. 95–99.

3. Пономаренко О.М., Лісна І.М, Касьяненко К.О., Сьомка Л.В., Котвицька І.М. Геохімічні особливості ендербітів Літинської структури Дністровсько-Бузького мегаблоку Українського щита // Збірник тез XI міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів (29 листопада – 1 грудня 2018 р., м. Кривий Ріг, 2018). Кривий Ріг, 2018. С. 26-27.

4. Лісна І.М., Сьомка Л.В. Проблеми геології Дністровсько-Бузького мегаблоку Українського щита // Збірник тез наукової конференції, присвяченої 100-річному ювілею Національної академії наук України та Державної служби геології та надр України «Геологія і корисні копалини України» (2-4 жовтня 2018 р., м. Київ). Київ, 2018. С. 123–124.

5. Лісна І.М., Сьомка Л.В. Один із можливих механізмів виходу гранулітових порід Побужжя на поверхню (Дністерсько-Бузький мегаблок) // Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні»: збірник тез наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка (Київ, 14-16 травня 2019 р.). В 2-х томах / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. Київ, 2019. Т. 1. С. 75-76.

6. Пономаренко О.М., Самчук А.І., Лісна І.М., Сьомка Л.В., Проскурко Л.І., Швайка І.Д., Швайка І.А., Гоголєв К.І. Природа ендербітів Побужжя // Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні»: збірник тез наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка (Київ, 14-16 травня 2019 р.). В 2-х томах / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. Київ, 2019. Т. 1. С. 94-95.

7. Пономаренко О.М., Самчук А.І., Лісна І.М., Сьомка Л.В., Швайка І.А., Проскурко Л.І., Швайка І.Д., Вовк К.В. Особливості розподілу РЗЕ в апатитах грануліто-гнейсових порід Подільського блоку Українського щита // Мінерал. журн. 2020. Т. 42. № 3. С. 17–26.