Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Таран Михайло Миколайович


Посада
завідувач відділу
Відділ
Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів

Нагороди:

Ювілейна Почесна грамота Президії НАН України (2018)

Е-mail: m_taran@hotmail.com

Профілі: 

https://orcid.org/0000-0001-7757-8829

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004417654

https://app.webofknowledge.com/author/#/record/375444

Основні напрями наукової діяльності: Оптична спектроскопія мінералів, дослідження природи забарвлення мінералів, тонких кристалохімічних особливостей мінеральної речовини - розмірів, симетрії та енергетичних параметрів координаційних поліедрів іонів перехідних металів за високих температур та тисків, реальних міжатомних відстаней та стану хімічного зв’язку, характеру міжатомної обмінної взаємодії, кластеризації домішкових атомів та передрозпадних явищ, механізмів ізоморфних заміщень і т.п., які є чутливими індикаторами процесів утворення та еволюції мінеральної речовини, її поведінки за різних РТ-параметрів в умовах земної кори та верхньої мантії.

Бібліографія:

1. Платонов А.Н., Таран М.Н., Балицкий В.С. Природа окраски самоцветов. М.: Недра, 1984, 196 с.

2. Платонов А.Н., Таран М.Н. Оптические спектры и окраска природных гранатов. Киев, Наукова думка, 2018. 255 с.

3. Таран М.М. Оптична спектроскопія іонів перехідних металів у мінералах за різних температур і тисків. Київ, Наукова думка, 2020. 400 с.

4. Taran M.N.  Is the mean value of the 3d-electron radius in the equation of the crystal field theory constant?  Phys. Chem. Minerals, 2021, 4813, https://doi.org/10.1007/s00269-021-01137-7

5. Taran M.N. Electronic intervalence Fe2++ Ti4+® Fe3++ Ti3+ charge-transfer transition in ilmenite. Phys. Chem. Minerals, 2019, 469, P. 839-843.

6. Taran M.N., Langer K., Platonov A.N., Indutny V. Optical absorption investigation of Cr3+ ion-bearing minerals in the temperature range 77–797 K. Phys. Chem. Minerals, 1994, 216, P. 360-372.

7. Taran M.N., Langer K. Electronic absorption spectra of Fe2+ ions in oxygen-based rock-forming minerals at temperatures between 297 and 600 K. Phys. Chem. Minerals, 2001, 283, P. 199-210.

8. Taran M.N., Lebedev A.S., Platonov A.N. Optical absorption spectroscopy of synthetic tourmalines. Phys. Chem. Minerals, 1993, 203, P. 209-220.

9. Taran M.N., Rossman G.R. Optical spectroscopic study of tuhualite and a re-examination of the beryl, cordierite, and osumilite spectra. Am. Mineral. 2001, 86, 9, P. 973-980.

10. Rossman G.R., Taran M.N. Spectroscopic standards for four- and fivefold-coordinated Fe2+ in oxygen-based minerals. Am. Mineral. 2001, 86, 7-8, P. 896-903.