Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Таращан Аркадій Миколайович


Посада
провідний науковий співробітник
Відділ
Відділ оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів

Нагороди:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1983)

Е-mail: antarashchan@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: фізика і кристалохімія мінералів, люмінесцентна спектроскопія мінералів, прикладна мінералогія.

Бібліографія:

   Таращан А.Н. Люминесценция минералов. Киев: Наукова думка, 1978, 296 с.

  1. Кузнецов Г.В., Таращан А.Н. Люминесценция минералов гранитных пегматитов. Киев: Наукова думка, 1988, 206 с.
  2. Красильщикова О.А., Таращан А.Н., Платонов А.Н. Окраска и люминесценция флюорита. Киев: Наукова думка, 1988, 222 с.
  3. Вохменцев А.Я., М.Н. Остроумов, Марин Ю.Б., Платонов А.Н., Таращан А.Н., Шмакин Б.М. Амазонит. М.: Недра, 1989. 192 с.
  4. Платонов А.Н., Хоменко В.М., Таращан А.Н. Оптическая спектроскопия и люминесценция породообразующих слюд и хлоритов. Киев: Наукова думка, 2013, 280 с.
  5. Tarashchan A.N., Waychunas G. Luminescence of Minerals.  Interpretation of the luminescence spectra in terms of Band theory, Crystal Field theory, Sensitization and Quenching. Advanced Mineralogy 2,  1995, P.124-135, Springer Verlag.
  6. Platonov A.N., Tarashchan A. N., Langer K., Andrut M., Partzsch G.,  Matsyuk S.S. Electronic absorption and luminescence spectroscopic studies of kyanite single crystals: differenciation between excitation of Fe,Ti charge-transfer and Cr3+.  Phys. Chem.Minerals, 1998. V.25. P.203-212.
  7. Таращан А.Н. Платонов О.М., Павлишин В.І. Спектроскопічні критерії пошуку та оцінки рідкіснометальних родовищ. Мінерал. журн., 2000,   V. 22, №1. P.91-97.
  8. Tarashchan A.N., Taran M.N., Rager H., Iwanuch W. Luminescence spectroscopic study of Cr3+ in Brazilian topazes from Ouro Preto. Phys.Chem. Minerals, 2006, V.32. P. 679 – 690
  9. Таращан А.Н., Польшин Э.В Влияние кристаллохимических факторов на спектроскопические параметры ионов Fe3+  в полевых шпатах. Минерал. журн., 2007, 3, № 6, с. 58-69.