Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Ширінбекова Світлана Нурахмедівна


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ космоекології і космічної мінералогії

 

Е-mail: svetlana_shirinbekova@ukr.net

Основні напрями наукової діяльності. Космічна мінералогія: структурні, хімічні та мінералогічні зміни метеоритної речовини в земних умовах. Морфологія продуктів земного вивітрювання у метеоритних зразках на електронно-мікроскопічному рівні.

Бібліографія:

  1. Іваницький В.П., Ширінбекова С.Н., Гречановська О.Є., Польшин Е.В. Склад продуктів земного вивітрювання залізних метеоритів Сіхоте-Алінь і Чінге за даними мессбауерівської спектроскопії та рентгенофазового аналізу // Мінерал. журн. 2014. Т.36. №4. С.66-76.
  2. Кичань Н., Гіріч А., Ширінбекова С., Сливінський В. Скульптура поверхні відколу метеорита Челябінськ (LL5) // Мінералогічний збірник. 2015. №65. Вип.2. С.37-45.
  3. Кичань Н.В., Ширінбекова С.Н. Особливості структур ударного метаморфізму та звітрювання метеорита Біла Церква // Мінерал. збірник Львів. універс. 2012. №62. Вип.2. С.102-110.
  4. Семененко В.П. , Гіріч А.Л. , Кичань Н.В. , Ширінбекова С.Н. Структурно-мінералогічні особливості кам’яного метеориту Грузьке // Мінерал. зб. Львів. універс. 2010. №60. Вип.1. С.59-69.
  5. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Ширінбекова С.Н., Шкуренко К.О., Кичань Н.В., Горовенко Т.М. Природа нанорозмірних зерен мінералів в метеоритах // Записки Укр. мінерал. тов. 2013. Т.10. С.7-17.
  6. Ширінбекова С.Н., Семененко В.П. Особливості селективного вивітрювання атакситу Чінге // Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2006. Т.3. С.196-199.
  7. Ширінбекова С.Н. Порівняльна характеристика ступеня вивітрювання хондритів з метеоритної колекції Національного науково-природничого музею НАН України // Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2008. Т.5. С.96-104.
  8. Ширінбекова С.Н. Тонкі морфологічні особливості продуктів земного вивітрювання в метеоритах // Мінерал. журн. 2016. Т.38. №2. С.33-45.
  9. Ширінбекова С.Н., Андреєв О.В. Структурно-мінералогічні зміни речовини залізного метеорита Каалі у земних умовах // Мінерал. журн. 2018. Т.40. №3. С.85-94.
  10. V.P. Semenenko, A.L. Girich, K.O. Shkurenko, N.V. Kychan, S.N. Shyrinbekova, T.M. Gorovenko. Nanometer-sized mineral grains and their genetic types in meteorites. Meteorites. 2011. Vol.1. No.1. Р.13–19.