Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Ширінбекова Світлана Нурахмедівна


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ космоекології і космічної мінералогії

 

Е-mail: svetlana_shirinbekova@ukr.net
Hot replica watches for sale uk like Rolex, Omega, Breitling, Cartier and etc. are available on this web.

UK perfect replica omega watches with both low price and high quality are worth having.

Основні напрями наукової діяльності. Космічна мінералогія: структурні, хімічні та мінералогічні зміни метеоритної речовини в земних умовах. Морфологія продуктів земного вивітрювання у метеоритних зразках на електронно-мікроскопічному рівні.

Бібліографія:

  1. Іваницький В.П., Ширінбекова С.Н., Гречановська О.Є., Польшин Е.В. Склад продуктів земного вивітрювання залізних метеоритів Сіхоте-Алінь і Чінге за даними мессбауерівської спектроскопії та рентгенофазового аналізу // Мінерал. журн. 2014. Т.36. №4. С.66-76.
  2. Кичань Н., Гіріч А., Ширінбекова С., Сливінський В. Скульптура поверхні відколу метеорита Челябінськ (LL5) // Мінералогічний збірник. 2015. №65. Вип.2. С.37-45.
  3. Кичань Н.В., Ширінбекова С.Н. Особливості структур ударного метаморфізму та звітрювання метеорита Біла Церква // Мінерал. збірник Львів. універс. 2012. №62. Вип.2. С.102-110.
  4. Семененко В.П. , Гіріч А.Л. , Кичань Н.В. , Ширінбекова С.Н. Структурно-мінералогічні особливості кам’яного метеориту Грузьке // Мінерал. зб. Львів. універс. 2010. №60. Вип.1. С.59-69.
  5. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Ширінбекова С.Н., Шкуренко К.О., Кичань Н.В., Горовенко Т.М. Природа нанорозмірних зерен мінералів в метеоритах // Записки Укр. мінерал. тов. 2013. Т.10. С.7-17.
  6. Ширінбекова С.Н., Семененко В.П. Особливості селективного вивітрювання атакситу Чінге // Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2006. Т.3. С.196-199.
  7. Ширінбекова С.Н. Порівняльна характеристика ступеня вивітрювання хондритів з метеоритної колекції Національного науково-природничого музею НАН України // Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2008. Т.5. С.96-104.
  8. Ширінбекова С.Н. Тонкі морфологічні особливості продуктів земного вивітрювання в метеоритах // Мінерал. журн. 2016. Т.38. №2. С.33-45.
  9. Ширінбекова С.Н., Андреєв О.В. Структурно-мінералогічні зміни речовини залізного метеорита Каалі у земних умовах // Мінерал. журн. 2018. Т.40. №3. С.85-94.
  10. V.P. Semenenko, A.L. Girich, K.O. Shkurenko, N.V. Kychan, S.N. Shyrinbekova, T.M. Gorovenko. Nanometer-sized mineral grains and their genetic types in meteorites. Meteorites. 2011. Vol.1. No.1. Р.13–19.