Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Гулько Володимир Володимирович


Посада
аспірант
Відділ
Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії

Тема дисертації: «Еволюція конституції цирконів в процесі формування гранітоїдів Побужжя (Український щит)»

Науковий керівник: академік НАН України, професор, доктор геологічних наук Пономаренко О.М.