Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Смоляр Анатолій Сергійович


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ геології і геохімії рудних родовищ

Основні напрями наукової діяльності: Синтез високотемпературних матеріалів

Бібліографія:

1.       Смоляр А.С., Емельянов Б. М., Пащенко Е. А., Крючкова А.Р., Манжелеев И. В./ Кристаллизация цинксодержащих стекол при атмосферном и высоком давлениях. (Монографія) — Київ: Альфа-реклама, 2009, 398 с.

2.       Покропивний В.В., Смоляр A.C., Малоштан С.М., Куц В.О., Гурін В.Г., Архіпов О.П., Покропивний О.В., Бархоленко В.О. Флюїдний синтез нових поліморфних модифікацій вуглецю і нітриду бору. (Монографія). Київ, Альфа-Реклама, 2010, 168с.

3.       Смоляр A.C., Малик В.Р. Термодинамические аспекты образования алмазов из флюида // Сверхтвердые материалы.-1996.-№2.-С.35-43.

4.       Смоляр A.C. О фазах высокого давления // Сверхтвердые материалы.-1996.-№5.-С.13-18.

5.       Смоляр A.C., Бархоленко В.О., Куц В.О.,Гурін В.Г., Архіпов О.П., Малоштан С.М., Развадовський М.А., Свято В.П., Климович А.П. Спосіб синтезу кристалічних матеріалів, переважно оксидних. Патент України на винахід № 3 1415, Промислова власність 2002, бюл. № 6 (пріоритет від 27.08.1998 р.).