Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Овсієнко Володимир Володимирович


Посада
молодший науковий співробітник
Відділ
Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії

 

Е-mail: agat2006@ukr.net, v.ovsienko@nas.gov.ua

Основні напрями наукової діяльності: мінералогія, технологічна мінералогія, біомінералогія

Бібліографія:

  1. В.П. Іваницький, О.М. Пономаренко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко, Е.В. Польшин, В.В. Овсієнко, Я.В. Редько. Вплив термічної обробки з крохмалем тютюнових руд керченського залізорудного басейну на їх властивості за даними Месбауерівської спектроскопії // Мінералогічний журнал. 2016. т. 38. №1. С. 21-31.
  2. В.П Іваницький, О.М. Пономаренко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко, Е.В. Польшин, В.В.  Овсієнко, Я.В. Редько. Кінетика «старіння» синтетичних магнітовпорядкованих наночастинок оксидів заліза за даними Месбауерівської спектроскопії // Мінералогічний журнал. 2016. т. 38. № 3. С. 39-46.
  3. Пономар В.П., Дудченко Н.О., Брик А.Б., Овсієнко В.В., Алексєйцев Ю.О., Черевко Ю.О. Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю // Мінералогічний журнал. 2017. Вип. 39. №1. С. 36 – 45.
  4. В.П. Пономар, А. Б. Брик, Ю.О. Черевко, В.В. Овсієнко. Вплив розміру частинок на магнетизувальний випал гематитового кварциту в атмосфері монооксиду вуглецю // Мінералогічний журнал. 2017. Вип. 39. № 2. С. 19– 28.
  5. Ponomar V.P., Brik O.B., Cherevko Yu.I., Ovsienko V.V. Kinetics of hematite to magnetite transformation by gaseous reduction at low concentration of carbon monoxide // Chemical Engineering Research and Design. 2019. v. 148. Р. 393–402.
  6. Брик О. Б., Пономаренко О. М., Євтєхов В.Д., Алєксейцев Ю.О., Черевко Ю.І., Дудченко Н.О., Юшин О.О., Овсієнко В.В., Пономар В.П. Установка для перетворення слабомагнітної залізорудної сировини на сильномагнітну сировину за допомогою відновлювальних газів. Патент України на корисну модель № 113349, 2017.
  7. Брик О. Б., Пономаренко О. М., Величко Ю.В., Алєксейцев Ю.О., Черевко Ю.І., Дудченко Н.О., Юшин О.О., Овсієнко В.В., Пономар В.П. Пристрій для сепарації високодисперсної залізорудної сировини за допомогою комбінованого впливу постійних та змінних магнітних полів. Патент України на корисну модель № 114796, 201