Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Павлов Геннадій Геннадійович


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ проблем алмазоносності

Нагороди: Почесне звання «Відмінник освіти України» (посвідчення № 74999); Почесна грамота та Подяки Міністерства освіти і науки України – 2004–2008 роки; Подяка мера Києва – 2005 р.; Срібний нагрудний знак Спілки геологів України (№ 104) – 2004 р.; Почесна грамота з пам’ятною медаллю Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2002 р.; Почесна грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2016 р.

Е-mail: genychpavlov@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: Дослідження взаємозв՚язку деформаційних і кристалізаційних процесів в гірських породах та рудах.

 

Бібліографія:

  1. Павлова О.О., Павлов Г.Г., Мацуй И.П., Проскура Н.П. Анализ возможной роли глубоко ядерных реакций глубоконеупругих передач в формировании докембрийских плутонометаморфических комплексов северо-западной части Украинского щита (Волынская кольцевая структура). Тезисы докл. На V Всесоюзном симпозиуме по кинетике и динамике геохим. процессов. Черноголовка, май 1989 г. Препринт ИЭМ АН СССР, 1989.
  2. Ostapenko G.T., Grinchenko V.F., Pavlov G.G., Andreev A.V., Mitsyuk B.M. Some kinetik regularities of melt origination at grain boundaries during anatetexis in granitic rocks // Geochemical Internation. – 2002.– P. 73-81
  3. Систематика магматичних порід : посібник із дисципліни "Петрографія" для студ. геологічного ф-ту /Г.Г. Павлов та ін./ КНУТШ. – К.: Київський університет, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-439-340-6
  4. Пономаренко О.М., Павлова О.О., Павлов Г.Г. Cтруктурогенез та геохронологія палеопротерозойських гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 177 с.
  5. Г.Г. Павлов. Петрографія: підручник. – К. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 527 с. ISBN 978-966-439-749-7
  6. Г.Г. Павлов, О.О. Павлова, О.В. Білан Мікроскопічні дослідження гірських порід: навч. посіб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 224 ISBN 978-966-439-750-3.
  7. Павлов Г.Г., Гожик А.П. Основи літології. Інтернетресурс http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/
  8. О.О. Павлова, Г.Г. Павлов. Базові терміни та поняття в літології: довідник. – К.: ВПЦ Київський університет», 2019. 64 с.
  9. Павлов Г.Г. Лампроїти та лампроїтподібні породи України. Точка зору на їхню потенційну алмазоносність. Збірник праць всеукраїнської конференції «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття» (MinGeoIntegration XXI), 23-25 вересня 2020 року. Інтернетресурс рttp://www.geol.univ.kiev.ua/docs/conf/Mingeo2020_materials.pdf – С. 152-155.