Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Антоненко (Савченко) Тетяна Сергіївна


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії

 

e-mail: tetyana_savchenko@ukr.net; tetyana9188@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: техногенна мінералогія

Бібліографія:

  1. І.М. Герасимець, О. В. Петренко, Т.С. Савченко, Ю.В. Карданець, О. Є Гречановский. Синтез і властивості синтетичних аналогів біогенного магнетиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. Том 64. № 1. С. 21–25. –  Серія «геологія»). https://doi.org/10.17721/1728-2713.64.04.21-25
  2. Т.С. Савченко, Н.О. Дудченко, О.Б. Брик. Перетворення гематиту та гетиту на магнетит у водному середовищі за дії мікрохвильового випромінювання // Вісник Дніпропетровського університету. 2017. Том 25. № 1. С. 93–100. – (Серія «геологія, географія»). https://doi.org/10.15421/111711
  3. В.П. Пономар, А.Е. Гречановский,  А.Б. Брик, А.А. Юшин, В.П. Лютоев, Т.С. Савченко. Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала // Мінералогічний журнал. 2015. Том 37. № 2. С. 37 – 45. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.02.037
  4. Т.С. Савченко, О.Є. Гречановський, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко. Зміна магнітних характеристик оксидів та гідроксидів заліза у водному середовищі // Мінералогічний журнал. 2017. Том 39. № 1. С. 46 – 52. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.046
  5. Т.С. Антоненко, О.Б. Брик, В. П. Пономар, Н.О. Дудченко. Перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) на сильномагнітний магнетит у водному розчині солей заліза (ІІ) // Мінералогічний журнал. 2018. Том 40. № 2. С. 36 – 44. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.036
  6. Т.С. Антоненко, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко. Взаємодія розчинів двовалентного заліза з рудами гетитового та гематитового типу // Мінералогічний журнал. 2019. Том 41. № 1. С. 49 – 59. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.049
  7. Lavrynenko O.M., Pavlenko O.Yu., Shukin Yu.S., Dudchenko N.O., Brik O.B., Antonenko T.S. Characteristics of nanocomposites formed on the steel surface contacting with precious metal solutions. in: Microstructure and Properties of Micro- and Nanoscale Materials, Films, and Coatings (NAP 2019) (Eds. Pogrebnjak A. D., Bondar O.). Springer, 2020. P. 297-306. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1742-6_28
  8. Ponomar V.P., Antonenko T.S., Vyshnevskyi O.A., Brik A.B. Thermally induced changes in the magnetic properties of iron oxide nanoparticles under reducing and oxidizing conditions // Advanced Powder Technology. 2020. v. 31. P. 2587–2596. https://doi.org/10.1016/j.apt.2020.04.021