Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Довбиш Людмила Сергіївна


Посада
аспірант
Відділ
Відділ геології та геодинаміки докембрію

dovbysh__ls@ukr.net

Основні напрями діяльності: геохімія гранітоїдів Центрального Празов'я, мінералогія циркону, геохронологія

Тема  дисертаційної роботи: "Геохімія гранітоїдів Мангуського синклінорію Приазовського мегаблоку"

Науковий керівник: д. г. н., проф. Артеменко Г.В.,

Публікації:

1. Артеменко Г.В., Бородыня Б.В., Довбыш Л.С., Швайка И.А., Высоцкий А.Б. Возраст и геохимические особенности гранодиоритов западной части Мангушскогосинклинория. Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету // Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького  національного  університету.– 2020.– Т. 22, №1-2.– С. 5-17

2. Artemenko G.V., Stepanyuk L.M., Dovbysh L.S., Borodynya B.V. Granitoids of the Zachativka-Fedorivka anticline in the Mangush synklinorium: geochemical features, genesis, and age (Azov domain of the Ukrainian shield). Mineral Journal, 2022 (in Press).

3. Довбиш Л.С., Артеменко Г.В., Степанюк Л.М., Бородиня Б.В., Довбуш Т.І. Гранітоїди Західної частини  Мангуського синклінорію Приазовського мегаблоку УЩ // Збірник тез наукової конференції, присвяченої 30-тій річниці Незалежності України «Геологічна наука в незалежній Україні», 8-9 вересня 2021 р, Київ, 2021. – С. 29-31.

4. Артеменко Г.В., Бородыня Б.В., Довбыш Л.С., Довбуш Т.И. Палеопротерозойский возраст плагиогранитоидов Зачатьевско-Федоровской антиклинали в Мангушском синклинории (Центрально Приазовье), Украинский щит // Збірник праць всеукраїнської конференції «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття» (MinGeoIntegrationXXI), 23-25 вересня 2020 року. - С. 12-17.