Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Сухініна Олена Володимирівна


Посада
науковий співробітник
Відділ
Відділ геологічних та геохімічних досліджень

Нагороди:

медаль В.І. Лучицького

e-mail: lena.suhinina@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: прогноз геологічних порушень гірського масиву при підземній розробці корисних копалин; геолого-геохімічний прогноз родовищ рідкісних металів у Приазовському мегаблоці Українського щита.

Бібліографія:

  1. Кенжин Б.М., Сухинина Е.В., Компанец А.В., Бородин С.Д. Сейсмические исследования угленосных пород для прогноза геологических неоднородностей угольных пластов // Наукові праці УкрНДМІ НАН України: зб. Наук. Пр. – Донецьк. 2009. №5 (частина1). С.395-417.
  2. Санфиров И.А., Ярославцев А.Г., Жикин А.А., Сухинина Е.В., Туманов В.В. Совершенствование графа цифровой обработки сейсморазведочных данных для территории с повышенной природно-техногенной нагрузкой // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Изд. «Горная книга». Москва. №4. 2013. С.318. Препринт. С. 3-22.
  3. Анциферов А. В. Сухинина Е.В. Геофизический прогноз тектонических нарушений угольного пласта в ближней к горной выработке зоне на основе суммирования сейсмотрасс общего пункта возбуждения или приема // Наукові праці УкрНДМІ НАН України: зб. Наук. Пр. Донецьк. 2013. №12. С. 31-50.
  4. Sukhinina O. Seismic location of coal seam faults in underground coal mining. EAGE, 10th Congress of the Balkan Geophysical Society. (м. Албена, Болгарія, 18-22 вересня 2019), DOI: 10.3997/2214-4609.201902615; Language: English
    Info: Extended abstract, PDF ( 835.34Kb )
    http://earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=99200