Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Черевко Юрій Іванович


Посада
провідний інженер
Відділ
Відділ фізики мінеральних структур та біомінералогії

 

Е-mail: yurakiev1943@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: Технологічна мінералогія, наномінералогія, біомінералогія

Бібліографія:

  1. Пономар В.П., Дудченко Н.О., Брик А.Б., Овсієнко В.В., Алексєйцев Ю.О., Черевко Ю.І. Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю // Мінералогічний журнал. 2017. Вип. 39. №1. С. 36 – 45.
  2. В.П. Пономар, А.Б. Брик, Ю.І. Черевко, В.В. Овсієнко. Вплив розміру частинок на магнетизувальний випал гематитового кварциту в атмосфері монооксиду вуглецю // Мінералогічний журнал. 2017. Вип. 39. № 2. С. 19– 28.
  3. Брик О. Б., Пономаренко О. М., Євтєхов В.Д., Алєксейцев Ю.О., Черевко Ю.І., Дудченко Н.О., Юшин О.О., Овсієнко В.В., Пономар В.П. Установка для перетворення слабомагнітної залізорудної сировини на сильномагнітну сировину за допомогою відновлювальних газів. Патент України на корисну модель № 113349, 2017.
  4. Брик О. Б., Пономаренко О. М., Величко Ю.В., Алєксейцев Ю.О., Черевко Ю.І., Дудченко Н.О., Юшин О.О., Овсієнко В.В., Пономар В.П. Пристрій для сепарації високодисперсної залізорудної сировини за допомогою комбінованого впливу постійних та змінних магнітних полів. Патент України на корисну модель № 114796, 2017.
  5. Ponomar V.P., Brik O.B., Cherevko Yu.I., Ovsienko V.V. Kinetics of hematite to magnetite transformation by gaseous reduction at low concentration of carbon monoxide // Chemical Engineering Research and Design. 2019. v. 148. Р. 393–402.