Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Кошлякова Тетяна Олексіївна


Посада
докторант
Відділ
Відділ геохімії техногенних металів і аналітичної хімії

 

Нагороди: лауреат премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва (2018)

Тел., e-mail: (044) 501-15-20, tatianakoshliakova@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: урбоекологія, екологічна гідрогеохімія, гідрогеологія

Бібліографія:

  1. Кошлякова Т.О., Кошляков О.Є. Виявлення динаміки змін хімічного складу підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу у м. Києві за допомогою методів математичної статистики // Науковий вісник Національного гірничого університету. Науково-технічний журнал. 2014. №3(141). С.5–10.
  2. Кошлякова Т.А. Изменение химического состава питьевой воды в бюветах г. Киева в процессе эксплуатации // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі. 2015. № 1.  С. 77–81.
  3. Кошлякова Т.О. Оцінка уразливості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в м. Києві за ізотопно-радіохімічними даними // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». 2015. № 1157. Випуск 42. С. 130–133.
  4. Кошлякова Т.О., Кошляков О.Є., Долін В.В., Скрипкін В.В. Оцінка інтенсивності водообміну в сеноман-келовейському водоносному комплексі на території м. Києва в умовах техногенного впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Геологія. 2015. № 68. C. 66–70.
  5. Кошлякова Т.О., Долін В.В. Природні та техногенні чинники формування хімічного  складу води сеноман-келовейського водоносного комплексу  у межах Київської міської агломерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Геологія. 2016. № 4(75). C. 73–76.
  6. Кошляков О.Є, Диняк О.В., Кошлякова І.Є., Кошлякова Т.О. Гідрогеологічні особливості розрахунків стійкості укосів і схилів у межах урбанізованих територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Геологія. 2018. № 4(83). C. 79–83.
  7. Dolin V.V., Bobkov V.M., Pushkarev O.V., Koshliakova T.O. Isotopic Effects of Tritium during the Growth of White Willow // Universal Journal of Geoscience. 2018. Vol.6(6). P. 175183.
  8. Кураєва І.В., Кошлякова Т.О., Злобіна К.С. Особливості розподілу Pb, Mo, Cu та Zn у водах артезіанських водоносних горизонтів (у межах Київського родовища) // Мінералогічний журнал. 2020. Том 42. № 2. С.63-73.
  9. Стич О.І., Кураєва І.В., Кошлякова Т.О., Пастущак Я.І. Закономірності розподілу мікроелементів у об’єктах довкілля Національного природного парку «Пирятинський» // Геохімія техногенезу. 2020. Вип. 3(31). С.123-130.
  10. Ємельянов В.О., Насєдкін Є.І., Сачко А.В., Кураєва І.В., Кошлякова Т.О. Розподіл свинцю в приземному атмосферному аерозолі міста Запоріжжя // Мінералогічний журнал. 2020. Том 42. № 4. С.104115.