Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Стрекозов Сергій Микитович


Посада
провідний інженер
Відділ
Відділ геологічних та геохімічних досліджень

Нагороди:

Почесний розвідник надр

Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2014 р.)

e-mail: ssss21161@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: Пошук і прогнозування проявів корисних копалин

 

Бібліографія:

  1. Шеремет Е.М., Стрекозов С.Н., Кривдик С.Г., Волкова Т.П., Исаев В.А., Николаев И.Ю., Николаев Ю.И., Сетая Л.Д., Агаркова Н.Г., Мартынов Г.П. Прогнозирование рудопроявлений редких элементов Украинского щита. Донецк: Норд-пресс, 2007. – 219 с.
  2. Шеремет Е.М., Кривдик С.Г., Пигулевский П.И., Кулик С.Н., Бурахович Т.К., Загнитко В.Н., Бородыня Б.Н., Стрекозов С.Н., Николаев Ю.И., Николаев И.Ю., Сетая Л.Д., Алехин В.И. Субщелочной докембрийский магматизм и тектоно-геофизические особенности Восточного Приазовья Украинского щита Донецк: Изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2010. – 289  с.
  3. Шеремет Е.М., Кулик С.Н., Кривдик С.Г., Пигулевский П.И., Бурахович Т.К., Загнитко В.Н, Бородыня Б.Н., Стрекозов С.Н., Николаев Ю.И., Николаев И.Ю., Сетая Л.Д., Агаркова Н.Г., Анциферов В.А. Геолого-геофизические критерии рудоносности и металлогения областей субдукции Украинского щита. Донецк: Изд-во «Вебер»онецкое отделение), 2011. – 285 с.
  4. Шеремет Е. М., Мельников В. С., Стрекозов С. Н. и др. Азовское редкоземельное месторождение Приазовского блока Украинского щита / – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2012. – 374 с.
  5. Шеремет Е.М., Кривдик С.Г., Козар Н.А., Стрекозов С.Н, Вовкотруб Н.В., Сетая Л.Д., Николаев И.Ю., Агаркова Н.Г., Дубина А.В., Гаценко В.А, Лунев Е.С. Фанерозойский магматизм Восточного Приазовья Украинского щита и связанные с ним полезные ископаемые (петрология, геохимия и рудоносность). – Киев: ЦП. «Компринт», 2015, – 318 с.
  6. Шеремет Е. М., Кривдик С. Г., Стрекозов С. Н. Перспективы обнаружения месторождений редкоземельного оруденения нового типа в Приазовье Украинского щита. – Харьков, 2017. – 244 с.
  7. Шеремет Е. М., Кривдик С. Г., Стрекозов С. Н. Перспективы выявления редкоземельных месторождений «анадольского» типа в Приазовье (Украина) // Мин. ж-л. – 2017, 39, № 3, с. 85-101.
  8. Пономаренко О.М., Шеремет Є.М., Козар М.А., Шпильовий Л.В., Стрекозов С.М., Кривдік С.Г., Сєтая Л.Д. Передумови створення гірничорудного вузла в Приазов’ї як основи формування та розвитку рідкіснометалево-рідкісноземельної галузі України / Мінерал. журн. 2020. 42, № 2, с. 74-90. https://doi.org/10.15407/ mineraljournal.42.02.074.
  9. Ніколаєв І.Ю., Шеремет Є.М., Кривдік С.Г., Стрекозов С.М., Сєтая Л.Д. Прогнозування рудопроявів у південно-східній частині України / Мінерал. журн. 2020. 42, № 3, с. 69-86. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.42.03.069.