Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Гурін Володимир Григорович


Посада
молодший науковий співробітник
Відділ
Відділ геології та геодинаміки докембрію

 

Основні напрями наукової діяльності: Виділення флюїдних (зверхкритичних) СО2 екстрактів із твердих і рідинних матриць біологічного походження та дослідження їх якостей на рідинних хроматографах. Проведення експериментів на лабораторній установці СО2 екстракції для напрацювань лабораторних і промислових технологій

Бібліографія: (основні наукові праці):  

1. Смоляр А.С., Бархоленко В.О., Куц В.О., Гурін В.Г., Архіпов О.П., Малоштан С.М., Развадовський М.А., Свято В.П., Климович А.П. Спосіб синтезу кристалічних матеріалів, переважно оксидних. Патент України на винахід № 31415. Промислова власність 2002, бюл. № 6 (пріоритет від 27.08.1998р.).

2. Покропивний В.В., Смоляр А.С., Малоштан С.М., Куц В.О., Гурін В.Г., Архіпов О.П., Покропивний О.В., Бархоленко В.О. Флюїдний синтез нових поліморфних модифікацій вуглецю і нітриду бору. (Монографія). Київ Альфа-Реклама, 2010. 168с.

3. Куц В.О., Смоляр А.С., Гурін В.Г., Архіпов О.П., Бархоленко В.О., Малоштан С.М., Хоменко Б.С., Тітенко А.М. Метод флюїдного синтезу та устаткування для його реалізації. Матеріали ХІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 квітня 2016р., «Спец. металургія: вчора, сьогодні, завтра». Київ, НТУУ «КПІ», 2016. С. 597616.

4. Бондаренко М.Д., Гурин В.Г., Алистратов Л.И., Михайленко ГЛ., Соколов К.И. Высокотемпературньй газостат с внутренним охлаждением // ФТВД. 1981. № 5. С. 8082.