Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Швайка Ігор Дмитрович


Посада
молодший науковий співробітник
Відділ
Відділ геохімії ізотопів і мас-спектрометрії

 

Е-mail: igor.d.shvayka@gmail.com

Основні напрями наукової діяльності: Розробка методик мікроелементного та ізотопного аналізів на мас-спектрометрі із індуктивно-зв’язаною плазмою ICP-MS ELEMENT-2 та приставці лазерної абляції UP 193:

- підбір оптимальних розмірів лазерного аблюючого пучка

- розрахунок  часу абляції та часу переносу речовини до ІСР-MS

-  розрахунок кількості необхідних вимірювань для ІСР-MS

- підбір оптимальної швидкості газу-носія речовини при лазерній абляції

 

Бібліографія

1. Пономаренко О.М., Самчук А.І., Вовк К.В., Швайка І.Д. Визначення рідкісноземельних елементів в гірських породах та мінералах Українського щита методом мас-спектрометрії з індукційно звязаною плазмою (ІСР-MS) // збірник тез наукової конференції, присвяченої 100-річному ювілею Національної академії наук України та Державної служби геології та надр України «Геологія і корисні копалини України» (2‒4 жовтня 2018 р., м. Київ). Київ, 2018. С. 183–185.

2. Пономаренко О.М., Самчук А.І., Вовк К.В., Заяць О.В., Швайка І.Д., Коваленко О.О., Гулько В.В. Хіміко-аналітичні особливості визначення вмісту рідкісноземельних елементів методом мас-спектрометрії у гранітах // збірник тез XI міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів (29 листопада – 1 грудня 2018 р., м. Кривий Ріг, 2018).  Кривий Ріг, 2018.

3. Пономаренко О.М., Самчук А.І., Вовк К.В., Швайка І.Д., Гродзинська Г.А. Визначення германію в об’єктах довкілля за допомогою методу мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою // Український хімічний журнал. 2019. Т. 85, № 4. С. 110‒113.

The web offers 1:1 CA fake tag heuer for both men and women.

The CA high quality audemars piguet replica watches at affordable prices have everything that one expects to find.
 

4. Пономаренко О.М., Самчук А.І., Заяць О.В., Проскурка Л.І., Швайка І.Д., Швайка І.А., Гоголєв К.І. Рідкісноземельні елементи у флюоритах з руськополянських гранітів Корсунь-Новомиргородського плутону (Український щит) / «Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи»: матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження А.Я. Радзівілла (м. Київ, 2‒5 вересня 2019). Київ, 2019. С.129‒131.

5. Пономаренко О.М., Самчук А.М., Лісна І.М., Швайка І.А., Вовк K.В. Проскурка Л.І., Сьомка Л.В., Швайка І.Д. Розподіл РЗЕ в ендербітах Побужжя (Український щит) // «Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність»: збірник тез міжнародної наукової конференції (22‒24 вересня 2020 р.) / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка.  Київ, 2020. С. 94‒96.

6. Пономаренко О.М., Самчук А.І., Лісна І.М., Сьомка Л.В., Швайка І.А., Проскурко Л.І., Швайка І.Д., Вовк К.В. Особливості розподілу РЗЕ в апатитах грануліто-гнейсових порід Подільського блоку Українського щита // Мінерал. Журн. –– 2020. –– 42, № 3. –– С. 17–26.