Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Ісаков Леонід Васильович


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ геології і геохімії рудних родовищ

Е-mail: isakov_l@ukr.net

Бібліографія:

  1. Ісаков Л. В. Про закономірності розміщення, взаємозв’язку та внутрішньої будови рідкіснометалевих пегматитів Шевченківсько-Федорівської структури (Західне Приазов’я) // Зб. наук. праць УкрДГРІ. – 2005. – № 2. – С. 51–56.
  2. Ісаков Л.В. Поля гранітних пегматитів Західного Приазов’я// Київ: Український Державний геологорозвідувальний інститут, 2007. С.134
  3. О. Б. Бобров, Л. В. Ісаков, В. В. Сукач і ін.. Комендантівська структура – нова зеленокам’яна структура Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита // Зб. наук. праць УкрДГРІ. – 2007. – № 4. – С. 10–25.
  4. Ісаков Л. В. Закономірності формування пегматитів Східноукраїнської пегматитової області Українського щита // Мін. ресурси України. – 2008. – № 1. – С. 18–19.
  5. Ісаков Л. В., Бобров О. Б. Геолого-структурні та генетичні особливості формування пегматитів Інгульського мегаблоку //Зб. наук. праць УкрДГРІ. – 2011. – № 1. – С. 21–34.
  6. Ісаков Л. В., Шпильчак В.О. Проблемні питання стратиграфії і магматизму Західноприазовської мегаструктури //Мін. ресурси України. – 2013. – № 2. – С. 18–23.
  7. Ісаков Л. В.,  Хоменко Д. Ю.  Рідкіснометалеві  пегматити  зеленокам'яних структур оперяючих Криворізько-Кременчуцьку зону (Середньопридніпровська мегаструктура Українського щита) // Збірник наукових праць УкрДГРІ. № 4/2017, стор 9-23.
  8. Yu.T. Khomenko, L.V. Isakov, V.V. Manyuk. On the development of geotouristic routes on the objects of the Precambrian Rock Association of the Western Priazоvia //Журнал з геології, географії та екології; 2018/27(2), с – 244- 260.
  9. Leonid V. Isakov, Maria L. Isakova. Location pattern and genetic classification of granite pegmatites of the Ukrainian Shield// Журнал з геології, географії та екології; 2019/28(4), с – 673- 691.
  10. Василенко А. П., Ісаков Л. В. Прогнозні критерії та пошукові ознаки рідкіснометалевого зруденіння в пегматитах Північно-Західної та Центральної частини Українського щита. Збірник наукових праць УкрДГРІ. № 1-2/2019 C. 32-41.