Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Галемський Павло В’ячеславович


Посада
молодший науковий співробітник
Відділ
Відділ геологічних та геохімічних досліджень

e-mail: galemsky@nas.gov.ua

Основні напрями наукової діяльності: оцінка впливу геологічних та геомеханічних факторів на викидонебезпечність вугільних пластів та порід, що їх вміщують.

Бібліографія:

  1. Канин В. А., Ходырев Е. Д., Галемський П. В. Оценка склонности антрацитовых пластов к горным ударам с учетом влияния трещиноватости угля в призабойной части горной выработки. Уголь Украины. 2014. № 6. С. 48-51.
  2. Канин В. А., Ходырев Е. Д., Галемський П. В. Опережающая разработка защитных пластов для предотвращения выбросов песчаников при проведении подготовительных выработок. Наукові праці УкрНДМІ. 2012. № 11. C. 239 – 250.
  3. Галемський П. В. Контроль эффективности защитного действия опережающей отработки пластов десорбометрическим методом. Наукові праці УкрНДМІ. 2012. № 10. C. 387–400.