Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Гаценко Віра Олексіївна


Посада
старший науковий співробітник
Відділ
Відділ петрології

Е-mail: Vera.gatsenko@ukr.net

Основні напрями наукової діяльності: петрологія основних-ультраосновних магматичних та метаморфічних порід.

Бібліографія:

1) Гаценко В.О., Кушнір С.В. Керсутитові лампрофіри Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна): петрографічні особливості, мінеральний склад, геохімія // Геохімія та рудоутворення – 2020, вип. 41. C. 42-53.

2) Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Гаценко В.О., Лісна І.М., Довбуш Т.І., Вайлд С.А., Немчін А.А., Багінскі Б., Білан О.В. U-Pb ГЕОХРОНОЛОГІЯ (LA-ICP-MS) ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ГРАНУЛІТАХ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ. Стаття 1. Породна асоціація Кошаро-Олександрівського кар’єру // Мінерал. журн. – 2020. 42, №3. С 50-68.

3) Гаценко В.О., Кривдік С.Г., Кушнір С.В. Особливості речовинного складу високотитанистої ультрамафітової дайкової породи з Андріївського кар’єру (Східне Приазов’я) // Геохімія та рудоутворення – 2019, вип. 40. – С. 40-47.

4) Гаценко В., Андрєєв О. Піроксени порід Покрово-Киріївського масиву: особливості морфології та хімічного складу // Мінералогічний збірник ЛНУ. – 2018. – В. 1, № 68. – С. 99-102.

5) Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С. Новий тип дайкової породи в Покрово-Киріївському масиві (Приазов’я, Україна) // Мінерал. журн. – 2017. – 39, №3. – С. 53-66.

6) Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С. Нефелінові сієніти Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна) // Мінерал. журн. – 2017. – 39, №2. – С. 29-45.

7) Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С. Піроксени Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна) // Мінерал. журн. – 2016, т. 38, №3 – С. 24-38.

8) Кривдік С.Г., Гаценко В.О., Луньов Є.С., Вишневський О.А., Канунікова Л.І. Мінералого-петрологічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов'я, Україна) // Мінерал. журн. – 2016, т. 38, №2 – С. 52-71.

9) Митрохин А.В., Вишневская Е.А.,   Митрохина Т.В., Михальченко И.И., Шумлянский Л.В. // Петрология, геохимия и рудоносность ультрамафических даек Новоукраинского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита) // Мінерал. журн. – 2016, т. 38, №1 – С. 42-57.

10) Степанюк Л.М., Гаценко В.А., Лобач-Жученко С.Б., Балаганский В.В., Балтыбаев Ш.К., Довбуш Т.И., Юрченко А.В. Калиевые мафитовые дайки побужского гранулитового комплекса: геологическое положение, вещественный состав, петрогенезис, возраст // Мінерал. журн.– 2013, т. 35, №3 – С. 73-84